Strona główna » Regulamin

Regulamin
Sklep internetowy, działający pod adresem www.wezeLED.pl, prowadzony jest przez firmę Pulares Michelin Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000633183, będącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano NIP: 888-312-65-18.

Adres zakładu głównego: Al. Jana Pawła II 55, 87-800 Włocławek.

Zajmujemy się handlem hurtowym i detalicznym elementami instalacji oświetleniowych. Zamówienia można składać korzystając z różnych przeglądarek internetowych. Węże świetlne  sprzedajemy w rolkach stumetrowych, jednak na żądanie klienta możemy przygotować konkretny odcinek (wielokorotność jednego lub dwóch metrów) wraz z odpowiednim podłączeniem do zasilania.

 

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.wezeLED.pl. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep oraz prośbę o potwierdzenie zamówienia. 

 

2. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem - po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia,

- w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty.

 

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania towaru. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

 

5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.

 

6. Towary dostępne w magazynie wysyłane są następnego dnia roboczego i dostarczane przez doręczyciela (Pocztę Polską lub firmę kurierską) kolejnego dnia. Realizacja zamówień na towary, których aktualnie brak w magazynie jest uzgadniana z klientem pocztą e-mail lub telefonicznie.

 

7. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: - przy odbiorze: należność pobiera doręczyciel lub osobiście w naszym biurze we Włocławku; - kartą kredytową: należność pobierana jest w chwili stwierdzenia możliwości wysłania towaru; - przelewem na rachunek bankowy:

 

BRE Bank S.A. Multibank: 10 1140 2004 0000 3902 7660 4845

 

Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym www.wezeLED.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy ma miejsce poprzez wydrukowanie i przekazanie klientowi dokumentu noszącego nazwę "specyfikacja sprzedaży" lub faktury VAT. Sklep dba o ochronę prywatności klienta oraz ochronę jego danych osobowych.

 

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku "O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego" określa uprawnienie kupującego do żądania, w sytuacji gdy zakupiony towar jest niezgodny z umową - doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Reklamacje należy składać w formie pisemnej po uprzednim skontaktowaniu się z firmą Pulares Sp. z o.o. na adres e-mail: sklep@pulares.com lub telefonicznie pod nr 054 2345 300. Naprawy i wymiany dokonywane są nieodpłatnie. 14 dni jest terminem wiążącym na ustosunkowanie się do żądania kupującego i nie dokonanie tego oznacza uznanie żądania za uzasadnione. Jeśli zaistniały okoliczności, w których kupujący nie może żądać naprawy lub wymiany albo sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa lub wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy (chyba że niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna). Konsument traci uprawnienia do żądania doprowadzenia towaru do zgodności z umową, jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności tego towaru z zawartą umową nie zawiadomi firmy Pulares Sp. z o.o., a w każdym przypadku uprawnienie wygasa z upływem dwóch lat od wydania rzeczy.

 

9. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu objęte gwarancją będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych (w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu do 21 dni roboczych). Reklamacje towarów posiadających karty gwarancyjne producentów należy składać w sposób wskazany w karcie. Na pozostałe towary w sprawie reklamacji należy kontaktować się z firmą Pulares Sp. z o.o. na adres e-mail: sklep@pulares.com lub telefonicznie pod nr 054 2345 300 i po uzgodnieniu dostarczyć za potwierdzeniem nadania towar do siedziby firmy: ul. Jana Pawła II 55, 87-810 Włocławek. Paczki pobraniowe nie będą odbierane.

 

10. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" konsument może zwrócić kupiony towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i musi być zwrócony w oryginalnym fabrycznym opakowaniu. O zwrocie towaru sprzedawca musi być poinformowany w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki w formie pisemnej. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez konsumenta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

11. Towar wykonany na specjalne zamówienie nie podlega zwrotowi, o ile wcześniej strony nie umówiły się inaczej (podpisały w tej sprawie umowę). USTAWA z dnia 2 marca 2000 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
Art. 10. (...)
3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (...)
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (...)

 

Serdecznie zapraszamy Państwa na zakupy!

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl